FIRMA, POD KTÓRĄ SPÓŁKA DZIAŁA: MAK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
SIEDZIBA: POLSKA, WARSZAWA,
ADRES SPÓŁKI: DOMANIEWSKA 39, 02 – 672 WARSZAWA
NR KRS: 0000370354
OZNACZENIE SĄDU: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIP: 5252495162
REGON:142708298
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 11.915.262,00 PLN