Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

Udział firm w dystrybucji

Między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej występowało dość znaczne zróżnicowanie w strukturze dystrybucji ubezpieczeń. W ostatnich latach rozpowszechnionym kanałem dystrybucji na świecie ubezpieczeń life stała się sprzedaż produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami bankowymi, oferowanych we wspólnej sieci sprzedaży (bancassurance). Taki system sprzedaży jest szczególnie rozpowszechniony w Portugalii, na Malcie i we Włoszech. Na przykład, w Wielkiej Brytanii, nie oferuje się produktów bancassurance w ubezpieczeniach life, a głównym kanałem dystrybucji w tym segmencie rynku pozostały firmy brokerskie. Podobny model sprzedaży polis na życie funkcjonuje w Irlandii, gdzie spopularyzowała się sprzedaż bezpośrednia. Wzrostowy trend przypisu składki z ubezpieczeń life rozpoczyna się w 2009 r.

(Źródło: GUS)

 

Firmy brokerskie z roku na rok konsekwentnie umacniają swoją pozycje w segmencie ubezpieczeń osobowych i majątkowych, w którym ponad 60% wartości składki przypisanej brutto stanowią ubezpieczenia komunikacyjne, tj. OC i AC.

W roku ubiegłym wydano 108 zezwoleń w zakresie ubezpieczeń oraz 4 zezwolenia w zakresie reasekuracji. Ogólna liczba zarejestrowanych brokerów na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 1025. W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku dokonano 41 wykreśleń z rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Największa liczba brokerów znajduje się w województwie mazowieckim, natomiast zdecydowanym liderem wśród miast najczęściej wybieranych na siedzibę jest Warszawa. Najmniejszą liczbę brokerów odnotowujemy natomiast w województwie Warmińsko – Mazurskim.

W ubiegłym roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły brokerom prowizje o łącznej wartości 656 977 331 PLN. Z otrzymanych danych wynika, iż rynek brokerski odnotowuje stały wzrost przychodów z tego tytułu, a największe przychody osiągnięte zostały w województwie mazowieckim. Analizie poddano również składki lokowane przez brokerów w zakładach ubezpieczeń. Wartość ulokowanych składek w roku 2011 wyniosła ogółem 5 924 738 890 PLN. Pod względem wartości lokowanych składek, mimo znacznej liczby zakładów notyfikowanych, 97% składek brokerzy ulokowali w zakładach ubezpieczeń z siedzibą w Polsce, a tylko 3% w zakładach zagranicznych. Najwyżej plasuje się Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.