Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > O firmie > Otoczenie rynkowe > Rynek ubezpieczeń w Polsce > Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Najważniejsze kategorie produktowe w segmencie pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych to: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), autocasco (AC), ubezpieczenia szkód rzeczowych oraz pozostałe ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia wypadkowe i różnych ryzyk finansowych.
W okresie IV kwartałów 2012 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyniosła 26,27 mld zł, co stanowiło wzrost o 3,85% (0,97 mld zł) w porównaniu z 2011 r.

Składka działu II wzrosła o 3,85% głównie dzięki ubezpieczeniom OC komunikacyjnej.

Spadek składki przypisanej brutto w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego miał natomiast miejsce w przypadku 6 grup ubezpieczeń, z czego największy w grupie 3 (auto-casco) o 0,14 mld zł, tj. 2,36% (do 5,63 mld zł). Wzrost składki przypisanej brutto w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. zanotowało 25 zakładów ubezpieczeń. Natomiast spadek składki przypisanej brutto wykazało 6 zakładów ubezpieczeń.

Koncentracja

W okresie IV kwartałów 2012 r. w dziale II zaobserwowano wzrost udziału 5 największych zakładów ubezpieczeń w rynku o 3,39 p.p. w porównaniu z poprzednim rokiem, co związane jest głównie z przejęciem przez TUiR WARTA S.A. zakładu ubezpieczeń HDI ASEKURACJA TU S.A. Zmiana ta wpłynęła również na kolejność 5 największych zakładów ubezpieczeń. Udział w rynku TUiR WARTA S.A. zwiększył się w ciągu roku o 4,26 p.p. i zakład awansował z pozycji 3. na 2. Na pozycję 5. z 6. przesunął się zakład UNIQA TU S.A.
 

Struktura

W strukturze pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych w okresie IV kwartałów 2012 r. dominowały ubezpieczenia komunikacyjne stanowiące łącznie 56,78% składki przypisanej brutto działu II z działalności bezpośredniej, przy czym udział ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosił 34,84%, natomiast ubezpieczeń auto-casco 21,94%. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia majątkowe, które stanowiły łącznie 20,08% składki. Na kolejnych miejscach znajdowały się pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o udziale 7,00%, ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe o udziale 6,98% oraz ubezpieczenia finansowe  o udziale 5,85%.

Porównując strukturę rynku ubezpieczeń bezpośrednich działu II po IV kwartałach 2012 r. z 2011 r. zauważamy, że największy wzrost udziału, o 1,00 p.p., zanotowały ubezpieczenia ubezpieczenia OC ogólnej. Natomiast największy spadek dotyczył ubezpieczeń auto-casco, których udział zmniejszył się o 1,30 p.p.
 

(Źródło: KNF)